Wyszukiwarka

9 grudnia, Katowice

New Employee Orientation 

Pierwsze dni w nowym środowisku, pierwsze zadania, zetknięcie się z nową organizacją i ludźmi bardzo mocno odciskają się na świadomości nowozatrudnionego. Dlatego warto zadbać, aby proces adaptacji był przeprowadzony profesjonalnie i skutecznie.

Warsztat adresowany jest do menedżerów, kierowników oraz pracowników HR, którzy odpowiadają za proces wdrożenia nowych pracowników w organizacji.

 

Cel szkolenia:

Celem warsztatu jest przedstawienie uczestnikom roli okresu adaptacyjnego nowych pracowników oraz przygotowanie do stworzenia i wdrożenia profesjonalnego programu w organizacji.

 

Metody pracy:

Ćwiczenia interaktywne, studia przypadków, przykłady dobrych praktyk, prezentacja multimedialna, film szkoleniowy.

 

Termin i miejsce realizacji: 14 grudnia 2015 r. - Katowice