Wyszukiwarka

Motywowanie - warsztaty menedżerskie

Szkolenie "in-company", termin do uzgodnienia

 

Motywowanie - warsztaty skutecznego przywództwa

 

Polscy menadżerowie mają coraz większą świadomość, że kwestia autentycznego przywództwa nabiera w trudnych czasach dużego znaczenia. Organizacje wymagają od liderów posiadania umiejętności motywowania zwykłych ludzi do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów oraz powierzają im więcej odpowiedzialności.

Przywództwo to postawa, cały zestaw cech i kompetencji, które sprawiają, że inni słuchają i robią to, czego przywódca od nich chce – bez żadnego przymusu, po prostu jest dla nich oczywiste, że to, co mówi lider, jest słuszne i właściwe. Przywódca musi wiedzieć czego chce, powinien budzić zaufanie i dawać pewność, emanować spokojem, ale także entuzjazmem i zaangażowaniem.

Adresaci szkolenia: Menedżerowie i specjaliści kierujący zespołami oraz osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania, nauczyć się postępować z ludźmi - skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych.

Cele szkolenia:
- rozwój umiejętności przywódczych
- analiza podstawowych błędów motywowania
- zdobycie umiejętności wytyczania motywujących celów i nadawania poczucia sensu wykonywanych zadań
- rozwój umiejętności rozmawiania z pracownikami o trudnościach, porażkach, a także stymulowanie dążenia do sukcesu

 Program:

1.Inspirujące przywództwo – przykłady dobrych praktyk

2.Zarządzanie sytuacyjne - jak dopasować preferowany przez siebie styl zarządzania do modelu najbardziej pożądanego przez pracowników i organizację

3.Budowanie zespołu w aspekcie procesu grupowego

4.Sztuka wywierania wpływu

5.Psychologiczne koncepcje motywacji

- założenia menedżera na temat ludzi - teoria X i teoria Y (McGregor)

- trzy kroki motywowania wg. Taylora

- teoria hierarchii potrzeb wg A. Maslowa i jej zastosowanie w środowisku pracy

6.Typologia pracowników: Czarne Owce, Obojętni, Potencjalni, Lokomotywy

7.Determinanty zaangażowania

8.Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika

9.Prowadzenie ”budujących” spotkań z pracownikami

10.Tworzenie atmosfery zaangażowania i współpracy w zespole

11.Najlepsze praktyki udzielania informacji zwrotnej

12.Delegowanie zadań i uprawnień.

 

Metody i techniki pracy:

80% ćwiczenia, testy, studia przypadków, przykłady dobrych praktyk, gry i filmy szkoleniowe

20% prezentacja multimedialna, mini-wykłady

 

Cena za dzień szkoleniowy już od 2999 zł netto zawiera: udział w certyfikowanym szkoleniu grupy do 18 osób, materiały szkoleniowe, literaturę inspiracyjną oraz indywidualną sesje coachingową lub konsultacje hot-line dla 3 uczestników do realizacji w okresie 3 miesięcy od zakończenia szkolenia.

 

 

 

MOTYWUJĄCY SZEF.

Warsztaty skutecznego przywództwa

 

Polscy menadżerowie mają coraz większą świadomość, że kwestia autentycznego przywództwa nabiera w trudnych czasach dużego znaczenia. Organizacje wymagają od liderów posiadania umiejętności motywowania zwykłych ludzi do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów oraz powierzają im więcej odpowiedzialności.

Przywództwo to postawa, cały zestaw cech i kompetencji, które sprawiają, że inni słuchają i robią to, czego przywódca od nich chce – bez żadnego przymusu, po prostu jest dla nich oczywiste, że to, co mówi lider, jest słuszne i właściwe. Przywódca musi wiedzieć czego chce, powinien budzić zaufanie i dawać pewność, emanować spokojem, ale także entuzjazmem i zaangażowaniem.

Adresaci szkolenia: Menedżerowie i specjaliści kierujący zespołami oraz osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania, nauczyć się postępować z ludźmi - skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych.

Cele szkolenia:
- rozwój umiejętności przywódczych
- analiza podstawowych błędów motywowania
- zdobycie umiejętności wytyczania motywujących celów i nadawania poczucia sensu wykonywanych zadań
- rozwój umiejętności rozmawiania z pracownikami o trudnościach, porażkach, a także stymulowanie dążenia do sukcesu

 Program:

1.      Inspirujące przywództwo – przykłady dobrych praktyk

2.      Zarządzanie sytuacyjne - jak dopasować preferowany przez siebie styl zarządzania do modelu najbardziej pożądanego przez pracowników i organizację

3.      Budowanie zespołu w aspekcie procesu grupowego

4.      Sztuka wywierania wpływu

5.      Psychologiczne koncepcje motywacji
- założenia menedżera na temat ludzi - teoria X i teoria Y (McGregor)
- trzy kroki motywowania wg. Taylora
- teoria hierarchii potrzeb wg A. Maslowa i jej zastosowanie w środowisku pracy

6.      Typologia pracowników: Czarne Owce, Obojętni, Potencjalni, Lokomotywy

7.      Determinanty zaangażowania

8.      Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika

9.      Prowadzenie ”budujących” spotkań z pracownikami

10.  Tworzenie atmosfery zaangażowania i współpracy w zespole

11.  Najlepsze praktyki udzielania informacji zwrotnej

12.  Delegowanie zadań i uprawnień.

Metody i techniki pracy: ćwiczenia, testy, studia przypadków, przykłady dobrych praktyk, prezentacja multimedialna, film szkoleniowy

Termin i miejsce realizacji: ….

Koszt: …..

Cena zawiera: udział w certyfikowanym szkoleniu (2 dni), przerwy kawowe i lunch, materiały szkoleniowe oraz indywidualną sesje coachingową lub konsultacje hot-line do realizacji w okresie 3 miesięcy od zakończenia szkolenia.