Wyszukiwarka

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Szkolenie "in-company", termin do uzgodnienia

Szkolenie prezentuje zaawansowane techniki komunikacji i odkrywa przed uczestnikami obszary, na które na co dzień często nie zwracamy uwagi, a których rozumienie i świadome wykorzystywanie znacząco poprawia jakość interakcji z innymi.

Podczas warsztatów dowiesz się:
• jak rozmawiać efektywnie, aby uzyskiwać to, na czym ci zależy
• jak poruszać tematy ważne i trudne, o których nikt nie chce mówić
• jak pokonywać przeszkody w komunikacji
• jak konfrontować się w istotnych sprawach nie niszcząc relacji
• jak radzić sobie z negatywnymi emocjami w sytuacjach stresowych

Program:

1. Wprowadzenie
• Zapoznanie się uczestników
• Ustalenie kontraktu na szkolenie
• Zebranie oczekiwań szkoleniowych
2. Wykorzystanie własnego potencjału w komunikacji
• Czym charakteryzuje się efektywna komunikacja
• Kwestionariusz ”Mój styl komunikacyjny”
• Omówienie wyników
• Atuty i obszary do rozwoju każdego ze stylów omawianych w kwestionariuszu
• Rola komunikacji niewerbalnej w interakcjach z innymi
3. Czy Twoi Pracownicy na pewno wiedzą, czego od nich oczekujesz?
• Motywująca romowa o celach, zadaniach, oczekiwaniach
• Wyrażanie oczekiwań
• Omówienie zasad, trudności i kwestii odpowiedzialności (film szkoleniowy)
• Sytuacje trudne komunikacyjnie w stawianiu celów (radzenie sobie z obiekcjami)
4. Kiedy ”sprawy nie idą po naszej myśli” - rozmowa o problemach
• Schemat i cel rozmowy
• Co robić, gdy nasze komunikaty ”nie docierają do pracownika”
• Bariery komunikacyjne w sytuacji rozmowy o trudnościach i ograniczeniach
5. Co robić gdy w zespole atmosfera gęstnieje… - wiedza o naturze konfliktu
• Konflikt jako naturalny element związany z dynamiką grupy
• Jakie są przyczyny konfliktu i ”po co” są konflikty (czemu służą)
• Pozytywna i negatywna rola konfliktu
• Techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć
• Dlaczego nie jest przypadkowe kto jest uwikłany w konflikt
• W jaki sposób ludzie reagują na konflikty i jak można wykorzystać wiedzę na ten temat - test
• Inteligencja emocjonalna a konflikt:
- ćwiczenie umiejętności interpersonalnych przydatnych w sytuacjach konfliktu
- ćwiczenia ”kategorii wypowiedzi” przydatnych w sytuacji konfliktu
- jak można wykorzystać proces grupowy oraz to, co się dzieje ”tu i teraz” do pracy z konfliktem
- rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb ludzi uwikłanych w konflikt.
6. Jak radzić sobie z własnymi emocjami w sytuacjach stresowych
• Przykładowe ćwiczenia wyciszające negatywne emocje
7. Feedback czyli udzielanie informacji zwrotnej
• Schemat rozmowy kończącej wykonanie zadania/osiągnięcia celu
• Specyfika informacji zwrotnej w rozmowie podsumowującej – zasady konstruowania i struktura ”kanapkowa”
• Komunikaty budujące wiarę w siebie pracownika (film szkoleniowy)
• Element krytyki w aspekcie rozwoju kadry
8. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.


Cena już od 2999 zł netto za dzień szkoleniowy dla grupy do 18 osób.