Wyszukiwarka

Rozwój menedżera

Intensywny trening umiejętności przywódczych

Serdecznie zapraszamy na unikalny, certyfikowany program kierowany do menedżerów, liderów i właścicieli firm, w pełni dostosowany do specyfiki pracy,  potrzeb rozwojowych oraz indywidualnych oczekiwań.

W trakcie treningu będziesz miał okazję przyjrzeć się temu, które Twoje zachowania, umiejętności, przekonania i wartości, decydują o sukcesie. Dowiesz się, co utrudnia Ci osiągnięcie mistrzostwa osobistego i co możesz zmienić. Indywidualny charakter spotkań stanowi bezpieczną okazję do sprecyzowania potrzeb i celów, doskonalenia już posiadanych kompetencji oraz wyrównywania ewentualnych braków.

Korzyści z treningu 1x1:

Przykładowe cele treningu dotychczas realizowane dla naszych Klientów:

Metody i techniki pracy: ćwiczenia interaktywne, testy i obserwacje, studia przypadków, przykłady dobrych praktyk, gry, prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe, nagrania wideo z analizą uzyskanego materiału.

Termin i miejsce realizacji: do uzgodnienia

Koszt: już od 2999 zł netto / dzień szkoleniowy

Cena zawiera:  badanie potrzeb przed szkoleniem, pracę z doświadczonym mentorem/trenerem/coachem w metodzie 1x1, testy mierzące poziom kompetencji menedżerskich i osobistych, określenie typu temperamentu i potencjału rozwojowego, materiały szkoleniowe oraz konsultacje hot-line.