Wyszukiwarka

Outplacement

Dlaczego warto?

Outplacement obejmuje działania nie tylko skierowane do pracowników zwalnianych, ale również ukierunkowane jest na pomoc przedsiębiorstwu w przeprowadzeniu redukcji personelu w jak najmniej niekorzystny sposób.

Co oferujemy Pracownikom objętym przygotowanym programem?

- konsultacje dopasowane indywidualne do potrzeb zawierające m.in.: opracowanie bilansu kompetencji, przeprowadzenie oceny predyspozycji i potencjału zawodowego, przygotowanie planu dalszych działań w obszarze rozwoju osobistego jak i aktywnego poszukiwania zatrudnienia

- przygotowanie wyróżniających się na rynku pracy dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego wymiernie zwiększających skuteczność

- wsparcie uczestnika we wdrożeniu planu działania i procesach rekrutacyjnych

- aktywne poszukiwanie ofert pracy – pomoc w dotarciu do pracodawców, head hunterów, tzw. ukrytych ogłoszeń zatrudnienia i rozwijania umiejętności networkingowych

- przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych i procesów AC/DC

- ewentualne wsparcie psychologiczne lub coachingowe – ukierunkowane zazwyczaj na uspokojenie negatywnych emocji związanych z utratą zatrudnienia pracy, osłabienie poczucia zagrożenia, frustracji, niepowodzenia oraz odbudowę poczucia własnej wartości

- objęcie Ekskluzywnym Programem Rekomendacyjnym

- użyteczne materiały szkoleniowo-informacyjne w formie praktycznych ćwiczeń i sprawdzonych wskazówek.

Wsparcie organizacji w przeprowadzeniu procesów zwolnień monitorowanych:

- przygotowanie kadry menedżerskiej do przeprowadzania rozmów z pracownikami w formie indywidualnych treningów, konsultacji lub szkolenia w grupach ok. 6-12 osobowych

- przekazanie profesjonalistom działu personalnego niezbędnego know-how wspierającego ich w koordynowaniu lub w pełni samodzielnym przeprowadzeniu programu outplacement w firmie

- raporty informujące na bieżąco o progresie prac i skuteczności realizowanych działań

- materiały robocze, szkoleniowe i najlepsze praktyki rynkowe.

Jakie korzyści odniesie Twoja firma?

Dyrektorzy personalni 100 polskich firm wypowiedzieli się na temat zwolnień monitorowanych i uznali, że najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia w ich firmach outplacementu to:

- utrzymanie i potwierdzenie dobrej opinii o firmie na rynku w obliczu tak bolesnej decyzji, jaką jest zwalnianie pracowników

- wsparcie ze strony związków zawodowych

- budowanie wizerunku firmy wśród własnego personelu i w jej otoczeniu jako pracodawcy dbającego o pracowników także w trudnych sytuacjach

- wzrost zaufania pozostających w firmie pracowników do pracodawcy

- minimalizacja spadku wydajności pracy w trakcie zmian i po ich wprowadzeniu (D. Kowalczyk, 2002).

Skontaktuj się nami telefonicznie mailowo

 Przygotujemy ofertę dla wybranej grupy pracowników lub TOP menedżera, dopasowaną do Twoich potrzeb i budżetu.