Wyszukiwarka

Oceny okresowe

W każdym z oferowanych wariantów współpracy zapewniamy kompleksową obsługę procesu i wsparcie doradcze Klienta.

Zakres usług podstawowych obejmuje:

Dodatkowo, nasze zaangażowanie może obejmować:

- Przygotowanie materiałów do komunikacji elektronicznej
- Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji dla ocenianych
- Przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla oceniających