Wyszukiwarka

Szkolenie "in-company", termin do uzgodnienia

Transformacja służb HR do modelu Partnera Biznesowego generuje inne zadania w porównania z administracyjnym stylem zarządzania kadrami oraz wymaga nowych narzędzi i podejścia. HR Biznes Partner to Szef Działu Kadr, generalista lub doświadczony specjalista ds. kadr, który rozumie aspekty ekonomiczne działania przedsiębiorstwa i jest partnerem dla swoich wewnętrznych klientów. Takie podejście zabezpiecza firmie wsparcie, które nie tylko wpisuje się w strategię biznesową organizacji, ale i wymiernie wspiera realizację jej celów.

HR Biznes Partner potrafi mówić językiem biznesu i działać zgodnie z jego zasadami, a tzw. „miękki" HR wyraża za pomocą wskaźników i liczb, pokazując konkretne wyniki z działania tej funkcji.

Ukończenie szkolenia i indywidualne konsultacje pozwolą Ci:

Program:

 1. HR Business Partner – moda czy potrzeba?
 2. Profil idealnego HR Business Partnera - osobowość, najważniejsze kompetencje, wyznawane wartości i doświadczenie
 3. Oczekiwania kadry menedżerskiej w stosunku do roli funkcji HR w organizacjach – prezentacja wyników raportu z badania przeprowadzonego w 2012 r.
 4. Szanse i zagrożenia dla działu personalnego z partnerstwa biznesowego
 5. Funkcjonowanie w roli HR Business Partnera:
  - aktualne wyzwania menedżerów w zarządzaniu personelem
  - rozwiązywanie najczęstszych problemów
  - przekonywanie menedżerów liniowych do partnerstwa z HR
  - podział zadań w ramach działania zespołu HR
 6. Autoprezentacja i budowanie autorytetu
 7. Ocena efektywności działań Twojego Działu HR (przykładowe wskaźniki: KPI, ROI, itp.)
 8. Wdrażanie i doskonalenie systemów ocen okresowych, programów adaptacyjnych dla nowych pracowników, programów rozwoju kompetencji, AC/DC, zarządzania talentami i projektami outplacement.

Metody i techniki pracy: ćwiczenia, testy, studia przypadków, przykłady dobrych praktyk, gry, prezentacja multimedialna, film szkoleniowy, indywidualne konsultacje i wspracie przy wdrażaniu projektów.

Termin i miejsce realizacji: do uzgodnienia

Koszt: już od 2999 zł netto za dzień konsultacji / szkolenia.