Wyszukiwarka

Motywowanie i budowanie zaangażowania

Zajęcia warsztatowe skupiają się wokół zrozumienia zjawiska motywacji w środowisku zawodowym, wypracowania umiejętności pozafinansowego angażowania pracowników i budowania prawidłowych relacji zgodnie z misjią i strategią działania firmy.

Adresaci szkolenia: Menedżerowie i specjaliści kierujący zespołami oraz osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania, nauczyć się postępować z ludźmi - skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych.

Cele szkolenia:

- zdobycie wiedzy z zakresu metod skutecznej motywacji
- rozwój umiejętności budowania zaangażowania pracowników
- analiza podstawowych błędów motywowania
- zdobycie umiejętności wytyczania motywujących celów i nadawania poczucia sensu wykonywanych zadań
- rozwój umiejętności rozmawiania z pracownikami o trudnościach, porażkach, a także stymulowanie dążenia do sukcesu

 

Program:

1. Psychologiczne koncepcje motywacji
- założenia menedżera na temat ludzi - teoria X i teoria Y (McGregor)
- trzy kroki motywowania wg. Taylora
- teoria hierarchii potrzeb wg A. Maslowa i jej zastosowanie w środowisku pracy
2. Typologia pracowników: Czarne Owce, Obojętni, Potencjalni, Lokomotywy
3. Determinanty zaangażowania
4. Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika
5. Prowadzenie ”budujących” spotkań z pracownikami
6. Tworzenie atmosfery zaangażowania i współpracy w zespole
7. Najlepsze praktyki udzielania informacji zwrotnej.

Metody i techniki pracy: ćwiczenia, studia przypadków, przykłady dobrych praktyk, prezentacja multimedialna, film szkoleniowy

Termin i miejsce realizacji: 14 listopada 2012 r., Gliwice


Koszt: 399 zł

Cena zawiera: